Urhei­li­jat gol­fa­si­vat itsel­leen Green Car­dit Vir­pi­nie­mes­sä

Jääkiekkoilijat Aku ja Aatu Räty sekä pesäpalloilija Roope Pöyry viihtyivät Virpiniemessä golfin parssa viime perjantaina. Kuvassa myös Virpiniemi Golfin kapteeni Irene Seppänen.Jääkiekkoilijat Aku ja Aatu Räty sekä pesäpalloilija Roope Pöyry viihtyivät Virpiniemessä golfin parssa viime perjantaina. Kuvassa myös Virpiniemi Golfin kapteeni Irene Seppänen.

Vir­pi­nie­mi Golf sai vii­me per­jan­tai­na sport­ti­sia vie­rai­ta, kun jää­kiek­koi­li­jat Aku ja Aatu Räty sekä pesä­pal­loi­li­ja Roo­pe Pöy­ry kävi­vät suo­rit­ta­mas­sa gol­fin alkeis­kurs­sin sekä Green Card -kokeet. Vel­jek­set Aku ja Aatu Räty pelaa­vat Oulun Kär­pis­sä, ja Roo­pe Pöy­ry edus­taa Oulun Lipos­sa.

Golf­kurs­sien suo­rit­ta­mi­sen ohes­sa urhei­li­jat ehti­vät tutus­tua Vir­pi­nie­mi Gol­fin ympä­ris­töön. Kau­nis kent­tä ja luon­non­lä­hei­nen tun­nel­ma kerä­si­vät kehu­ja kai­kil­ta kol­mel­ta. Jää­kiek­koi­li­ja Aatu Räty tote­aa, että sees­tei­nen ja rau­hal­li­nen golf ja lajin tar­joa­ma ympä­ris­tö toi­mi­vat hyvä­nä vas­ta­pai­no­na hek­ti­sel­le ja fyy­si­sel­le jää­kie­kol­le. Veli Aku Räty on samaa miel­tä.

– Golf on muka­vaa ajan­vie­tet­tä ystä­vien kans­sa. Pidän eri­tyi­ses­ti sii­tä, että gol­fis­sa saa olla luon­non äärel­lä, tote­aa Aku Räty.

Pöy­ry ja Rädyn vel­jek­set ker­to­vat tree­naa­van­sa pää­la­jien­sa paris­sa kol­mes­ta vii­teen tun­tia päi­väs­sä, ja he ehti­vät golf­ken­til­le lähin­nä vapaa­päi­vi­nä. Kaik­ki koke­vat gol­fin toi­mi­van tuke­na oman lajin tree­naa­mi­sel­le. Pal­lo- ja mai­la­pe­li­taus­tan ansios­ta gol­fin aloit­ta­mi­nen on tun­tu­nut hel­pol­ta.

– Ren­to hei­lau­tus löy­tyy ihan luon­nos­taan, ker­too Aku Räty nau­raen.