Val­ta­kun­nal­li­sen kuva­tai­de­kil­pai­lun voit­ta­ja palkittiin

Jakun koulun oppilas Saaga Päkkilä palkittiin lauantaina sijoittumisesta jaetulle ensimmäiselle sijalle valtakunnallisessa kuvataidekilpailussa. Päkkilän oikealla puolella hymyilee kuvataideopettaja Maria-Riitta Paaso. Kuva: Tuula TsokkinenJakun koulun oppilas Saaga Päkkilä palkittiin lauantaina sijoittumisesta jaetulle ensimmäiselle sijalle valtakunnallisessa kuvataidekilpailussa. Päkkilän oikealla puolella hymyilee kuvataideopettaja Maria-Riitta Paaso. Kuva: Tuula Tsokkinen

Jakun kou­lun oppi­laal­le Saa­ga Päk­ki­läl­le luo­vu­tet­tiin lau­an­tai­na kou­lun päät­tä­jäis­ti­lai­suu­des­sa osuus­pank­kien val­ta­kun­nal­li­sen kuva­tai­de­kil­pai­lun pal­kin­not. Päk­ki­lä sijoit­tui jae­tul­le ensim­mäi­sel­le sijal­le kil­pai­lun 9–10-vuotiaiden sar­jas­sa työl­lään “Onnea on… koi­ra lumessa”. 

Päk­ki­lä sai sijoi­tuk­ses­taan pal­kin­nok­si kak­si vapaa­lip­pua Lin­nan­mäen huvi­puis­toon, 500 euron raha­pal­kin­non, omas­ta työs­tään tee­te­tyn tau­lun sekä kun­nia­kir­jan. Päk­ki­lä sai lisäk­si OP Oulun osa­kil­pai­lun voi­tos­ta pan­kin lah­joit­ta­man tuo­te­pa­ke­tin ja kun­nia­kir­jan. OP Oulun raa­ti kehui eri­tyi­ses­ti Päk­ki­län teok­sen tek­niik­kaa ja sommittelua. 

Osuus­toi­min­nal­lis­ten pank­kien jär­jes­tä­mä Jugend Crea­tiv ‑kuva­tai­de­kil­pai­lu kisat­tiin tänä vuon­na tee­mal­la onni ja onnel­li­suus. Suo­mes­sa osuus­pan­keil­le palau­tet­tiin kil­pai­luun osal­lis­tu­vik­si 11 000 työtä. 

Päk­ki­län työ jat­kaa mat­kaan­sa vie­lä kuva­tai­de­kil­pai­lun kan­sain­vä­li­seen finaa­liin, joka jär­jes­te­tään syk­syl­lä Berliinissä.