LC Jää­lil­tä sti­pen­de­jä oppi­lail­le

Jää­lin Lei­jo­nat lah­joit­ti Jää­lin kou­lun kuu­den­nen luo­kan oppi­lail­le sti­pen­dit, jot­ka jaet­tiin myön­tei­ses­tä suh­tau­tu­mi­ses­ta kou­lu­työ­hön, hen­ki­lö­kun­taan ja toi­siin oppi­lai­siin. Sti­pen­din sai­vat Pin­ja Heik­ki­lä, Vil­le Vuol­tee­na­ho, Tui­ke Lah­te­la, Len­na Ekdahl, Ron­ja Heik­ki­nen, Eetu Lai­ti­nen, Mai­sa Kiviah­de ja Eeli Ruus­ka.

Men­neen kau­den aika­na LC Jää­li on myös tuke­nut alu­een asuk­kai­ta koro­na-avus­tus­ten muo­dos­sa, joi­den jaka­mi­ses­ta ovat huo­leh­ti­neet sosi­aa­li­toi­mi sekä seu­ra­kun­ta. Tämän lisäk­si yhdis­tys on avus­ta­nut muun muas­sa sydä­nis­ku­rin han­kin­nas­sa, lah­joit­ta­nut hoi­va­ko­tiin jak­ka­läm­mit­ti­miä sekä lah­joit­ta­nut jou­lu­lah­ja­kort­te­ja sosi­aa­li­toi­mel­le. Kaik­ki­aan avus­tuk­sia on myön­net­ty tuhan­sia euro­ja.