Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 26.4.2020

Kysy­myk­set

 1. Mitä leh­teä jul­kai­see Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­kusyh­dis­tys ry.
 2. Mikä on roka?
 3. Kenen kir­jai­li­jan dek­ka­rei­den pää­hen­ki­lö on komi­sa­rio Saka­ri Kos­ki­nen?
 4. Min­kä maan suu­rin kau­pun­ki on Auckland?
 5. Minä vuon­na Yle aloit­ti teksti-TV:n? a) 1976, b) 1981, c) 1986, d) 1991
 6. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan euroo­pan­bii­so­ni?
 7. Ket­kä kak­si suo­ma­lais­ta nais­hiih­tä­jää käry­si­vät v. 2001 Lah­des­sa dopin­gis­ta?
 8. Mihin klas­sik­koe­lo­ku­vaan liit­tyy Bates Motel?
 9. Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan kah­le­ku­nin­gas Erich Weiss?
 10. Mis­sä maas­sa on Pla­nican len­to­mä­ki? a) Itä­val­las­sa, b) Tse­kis­sä, c) Slo­ve­nias­sa, d) Nor­jas­sa

Vas­tauk­set

 1. Päi­vä­mies­tä
 2. Jousi- ja jou­hi­soit­ti­mien soit­to­vä­li­ne, jousi
 3. Sep­po Joki­sen
 4. Uuden See­lan­nin
 5. b) 1981
 6. Visent­ti
 7. Vir­pi Kui­tu­nen ja Mil­la Jau­ho
 8. Psy­ko
 9. Har­ry Hou­di­ni
 10. c) Slo­ve­nias­sa