Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 24.10.2021

Kysy­myk­set

1. Mikä on eni­ten uusit­tu elo­ku­va suo­ma­lai­sil­la TV-kanavilla?

2. Min­kä nimi­nen ryh­mä teki ilki­val­tais­kun Oulun kau­pun­gin­teat­te­riin v. 1987?

3. Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan kahviherne?

4. Ketä J. Kar­ja­lai­nen etsi v. 1996 suo­si­tuim­mas­sa kappaleessaan?

5. Mikä aine aiheut­taa eni­ten työ­pe­räi­siä kuo­le­mia Suo­mes­sa? a) bent­see­ni, b) lyi­jy, c) asbes­ti, d) mangaani

6. Kenen suo­ma­lai­sen artis­tin tai­tei­li­ja­ni­mes­sä on kak­si enkeliä?

7. Min­kä auto­mer­kin tun­net­tu mal­li on Corvette?

8. Minä vuo­den­ai­ka­na hir­vet parittelevat?

9. Ket­kä kak­si istu­vaa Suo­men pre­si­dent­tiä ovat hävin­neet presidentinvaalit?

10. Mikä seu­raa­vis­ta kau­pun­geis­ta on asu­kas­lu­vul­taan suu­rin? a) Hämeen­lin­na, b) Lap­peen­ran­ta, c) Salo, d) Seinäjoki

 

Vas­tauk­set

1. Edvin Lai­neen Tun­te­ma­ton sotilas

2. Juma­lan teatteri

3. Kik­her­ne

4. Poi­kaan­sa Väinöä

5. c) asbesti

6. Mikael Gabriel

7. Chev­ro­le­tin

8. Syk­syl­lä

9. P.E. Svin­huf­vud 1937, J.K. Paa­si­ki­vi 1956

10. b) Lappeenranta