Vää­rä hälytys

Pelas­tus­lai­tos sai maa­nan­tai­na puo­lel­ta päi­vin häly­tyk­sen Kii­min­gin Kota­jär­ven­tiel­lä raken­nus­pa­lon vuoksi.

Pelas­tus­lai­tok­sen saa­man ilmoi­tuk­sen mukaan ilmoit­ta­ja kat­se­li kii­ka­reil­la jär­ven toi­sel­le puo­lel­le, jos­sa näkyi pala­va raken­nus. Pelas­ta­jien saa­pues­sa pai­kal­le sel­vi­si, että kysees­sä oli hal­lit­tu haja-asu­tusa­lu­eel­la teh­ty ros­kien­polt­to, jos­ta ei ollut vaaraa.

Pol­tos­ta oli myös teh­ty asian­mu­kai­nen roskienpolttoilmoitus.