Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 11.7.2021

Kysy­myk­set

1. Ket­kä Suo­men pre­si­den­tit kuo­li­vat v. 1956?
2. Mon­ta­ko jokea mai­ni­taan maa­kun­ta­lau­lus­sa Kym­me­nen vir­ran maa?
3. Mikä 1930-luvun elo­ku­va on maa­il­man kau­pal­li­ses­ti menes­ty­nein elo­ku­va inflaa­tio huomioiden?
4. Mis­sä maas­sa jär­jes­te­tään ensi vuo­den talviolympialaiset?
5. Mon­ta­ko rau­ha­nyh­dis­tys­tä toi­mii Suo­mes­sa? a) 173, b) 273, c) 373, d) 473
6. Mis­sä kun­nas­sa on a) Tik­ka­kos­ki, b) Sorsakoski?
7. Krop­su on put­taa­lai­nen nimi, mut­ta min­kä maa­kun­nan perin­ne­ruo­kia se on?
8. Mitä joh­taa igumeni?
9. Min­kä EU-maan joh­ta­va puo­lue on Fidesz?
10. Min­kä maa­lai­nen yhtiö on Alfa Laval? a) suo­ma­lai­nen, b) sak­sa­lai­nen, c) ita­lia­lai­nen, d) ruotsalainen

Vas­tauk­set

1. Ris­to Ryti ja J.K. Paasikivi
2. Vii­si (Kemi, Tor­nio, Ounas, Oulu, Ii)
3. Tuu­len viemää
4. Kiinassa
5. a) 173
6. a) Jyväs­ky­läs­sä, b) Leppävirralla
7. (Etelä)Pohojanmaan
8. Orto­dok­sis­ta munkkiluostaria
9. Unkarin
10. d) ruotsalainen