Yrt­ti­vil­li­tyk­sen uudet tuulet

Tämän päi­vän luon­non­kas­vi- ja yrt­ti-innos­tuk­ses­sa eli hor­ta­har­ras­tus on saa­nut uut­ta arvoa ja makua.

Ter­veel­li­nen­kin voi olla her­kul­lis­ta. Kii­tos sii­tä kuu­luu huippukokeille.
– Kun huip­pu­ko­kit toi­vat Euroo­pas­ta yrt­ti-innos­tuk­sen, he toi­vat ja kehit­ti­vät omal­la osaa­mi­sel­laan luon­non­kas­vien käyt­töön myös uuden­lai­sia resep­te­jä ja omaa osaa­mis­taan, sum­maa hor­toi­lun tuo­reet piir­teet Iis­sä yrt­ti- ja luon­non­kas­vi­kurs­se­ja pitä­vä Päi­vi Kau­kua.

– Uusia yrt­ti­re­sep­te­jä kehit­te­le­vien kok­kien ja uusien keit­to­kir­jo­jen lis­ta on pit­kä. Jos joku pitää nos­taa ykkö­sek­si, niin se voi­si olla vil­liyrt­ti­lä­het­ti­lääk­si nimi­tet­ty Sami Tall­berg ja hänen vil­liyrt­ti­keit­to­kir­jan­sa. Toi­nen tun­net­tu ura­nuur­ta­ja on vil­liyrt­ti- ja mic­he­lin-kok­ki Jou­ni Toi­va­nen ja hänen kir­jan­sa Viet­te­le­vät villiyrtit.

Vil­liyrt­tien mai­net­ta kir­kas­ta­vat myös puh­taus, koti­mai­suus ja ter­veel­li­syys sekä kas­vik­sia pai­not­ta­vat ravin­to­suo­si­tuk­set. Vil­li­nä kas­va­va voit­taa ravin­toar­voil­laan sään armoil­la kipui­le­vat vil­je­ly­kas­vit ja lukui­sat super­foo­di­na tuo­ta­vat ulko­mai­set uutuu­det. Sisään har­ras­tuk­seen pää­see opis­ke­le­mal­la kas­vin ker­ral­laan ja kokei­le­mal­la. Kurs­seil­ta saa asian­tun­ti­jan opas­tus­ta tun­nis­ta­mi­seen ja koke­nut­kin har­ras­ta­ja uut­ta potkua.

Voi­ma­kas­vi nokkonen

Tyl­sää tai ei, ensim­mäis­ten jou­kos­sa mai­ni­taan aina moni­puo­li­nen ja help­po nok­ko­nen. Tämän päi­vän hor­toi­li­ja tekee sii­tä esi­mer­kik­si nok­kos­pes­toa. Moni­puo­li­nen ja ter­veel­li­nen nok­ko­nen jalos­tuu myös sip­seik­si. Resep­ti levi­ää netis­sä kulo­val­kea lail­la. Ja hyvä, että levi­ää, sil­lä nok­ko­nen on yleis­kun­non vaa­li­ja ja var­si­nai­nen voimakasvi.

Kevääl­lä nok­ko­ses­ta kerä­tään leh­tiä paria ylin­tä leh­ti­pa­ria tuo­re­käyt­töön, kui­vat­ta­vak­si tai pakas­tet­ta­vak­si. Syk­syl­lä taas sie­me­niä ja juu­ria. Nok­ko­nen kui­vaa sopi­van ilma­vis­sa nipuis­sa ylö­sa­lai­sin ripus­tet­tu­na tai kui­vu­ris­sa tal­ven varalle.

Nok­kos­let­tui­hin, pinaat­ti­kei­ton tapaan teh­tyyn nok­kos­keit­toon käy myös tuo­re, ryö­pät­ty nok­ko­nen. Nok­ko­sen­sie­me­niä voi kui­va­ta ja käyt­tää vaik­ka tee­lusi­kan ver­ran smoot­hien jouk­koon. Nok­ko­nen on mie­to ja sitä voi käyt­tää vaik­ka kala- tai liha­pul­liin, let­tu­tai­ki­naan tai vohveleihin.

Voi, voi voikukka

Toi­nen pis­tä­mä­tön luon­non­kas­vi on voi­kuk­ka. Jos ehtii apa­jil­le ennen kukin­taa, nuput voi säi­löä pik­kel­sin tapaan etik­kaan ja käyt­tää kaprik­sen sijas­ta. Ne voi käyt­tää myös kevyes­ti ryö­pät­ty­nä ja pan­nul­la ras­vas­sa pais­tet­tu­na ate­rian kasvislisäkkeenä.
Voi­ku­kan leh­det kel­paa­vat salaat­tiin, terä­leh­det vaik­ka vii­nin, siman tai uute­na leviä­vän voi­kuk­ka­hil­lon raa­ka-aineek­si. Sileä­lai­tai­nen voi­ku­kan leh­ti on mie­dom­pi kuin saha­lai­tai­sen sisar­la­jin­sa leh­ti. Sen sen voi naut­tia vaik­ka voi­lei­vän päällä.

Pip­pu­ria pataan

Ennen kukin­taa kerät­ty sian­kär­sä­mön leh­ti sopii sil­tään pie­ne­nä silp­pu­na salaat­tiin tai tomaa­tin kans­sa lei­vän pääl­le. Maul­taan se on tuju, kir­pak­ka ja pippurinen.

Kukin­non voi kerä­tä myös ja kui­vat­taa ja käyt­tää sal­vian tapaan maus­tee­na liha­ruoil­le. Sen sano­taan ole­van hyvä maus­te myös broi­le­ril­le ja ahve­nel­le sekä juureksille.

Aspi­rii­nin äiti

Mie­len­kiin­toi­nen tut­ta­vuus on myös mesiag­ner­vo. Se tuok­suu jopa pöker­ryt­tä­vän ime­läl­tä. Sil­lä on elvy­tet­ty jal­ka­kyl­vys­sä puu­tu­nei­ta jal­ko­ja, mut­ta Päi­vi Kau­kua neu­voo käyt­tä­mään mesian­ger­voa kos­me­tiik­kaan ja herkutteluun.

Kun aspi­rii­ni kek­sit­tiin, se löy­det­tiin mesian­ger­vos­ta. Jos ei kes­tä aspi­rii­nia, kan­nat­taa jät­tää koko kas­vi rau­haan. Sami Tall­ber­gin opeil­la mesian­ger­von kukin­nos­ta ja koo­kos­ker­mas­ta syn­tyy kesäi­nen gour­met-jäl­ki­ruo­ka. Päi­vi Kau­kua neu­voo käyt­tä­mään sitä sekä kas­vi­kos­me­tiik­kaan että ruo­ak­si. Netis­tä mesian­ger­von käyt­töön löy­tyy myös smoot­hie-ohjei­ta. Makea kukin­to kel­paa myös siman mausteeksi.

Mui­ta tun­nis­ta­mi­sen ja kokei­le­mi­sen arvoi­sia pel­lon­pien­ta­reen ja met­sän ante­ja ovat mai­to­hors­ma, poi­mu­leh­ti ja vaik­ka kas­vi­maal­la rie­sak­si asti kas­va­vat vesi­hei­nä, puna-api­la ja val­koa­pi­la, jot­ka kaik­ki kel­paa­vat vaik­ka­pa salaat­tiai­nek­sik­si. Pih­la­jan nuo­ret leh­tium­mut ovat usko­mat­to­man mauk­kai­ta ja muis­tut­ta­vat karvasmantelia.

Nok­kos­pes­to

• 4 dl nok­ko­sen lehtiä
• 1 kpl valkosipulinkynttä
• 1 dl raas­tet­tua parmesanjuustoa
• 50 g pin­jan­sie­me­niä tai sekoi­tus kur­pit­san ja aurin­gon­ku­kan siemeniä
• 1 dl oliiviöljyä
• suolaa
• mustapippuria

Ryöp­pää huuh­del­lut nok­ko­sen­leh­det vesi­til­kas­sa. Murs­kaa moni­toi­mi­ko­nees­sa tai sau­va­se­koit­ti­mel­la nok­ko­set, val­ko­si­pu­li ja sie­me­net. Lisää jouk­koon olii­viöl­jy. Lisää jouk­koon voi­mak­kaan makuis­ta juus­toa oman maun mukaan. Se voi olla kovaa vuo­hen- tai lam­paan­mai­to­juus­toa tai par­me­sa­nia. Sekoi­ta juus­to­raas­te käsin kas­vis­seok­seen. Lisää maun mukaan suo­laa ja pippuria.
Käy­tä lei­vän pääl­lä tai pas­ta­kas­tik­kee­na. Pes­to säi­lyy myös pakasteessa.

 

Voi­kuk­ka­ma­ke­aa

• 2 l voi­ku­kan kukintoja
• 4 dl vettä
• 5 dl hillosokeria
• 1 tl sitruunankuoriraastetta

Kerää koh­tuul­li­sen tii­viis­ti paka­ten puo­li lit­raa voi­ku­kan terä­leh­tiä ja huuh­te­le ne vedel­lä. Kuo­ri ja raas­ta sit­ruu­na ja lisää se yhdes­sä voi­ku­kan terä­leh­tien kans­sa kat­ti­laan. Lisää vesi ja kie­hu­ta sitä noin puo­li tun­tia. Sii­vi­löi lopuk­si lie­mi erik­seen ja kaa­da se takai­sin kat­ti­laan. Lisää jouk­koon hil­lo­so­ke­ri ja kei­tä. Pur­ki­ta kuu­ma­na ja säi­ly­tä viileässä.

 

Saa­ren­non läm­min salaatti

• 1 kg porkkanaa
• 1 tl suo­laa keitinveteen
• noin 200 g kei­tet­ty­jä kikherneitä
• 1 pkt fetajuustoa
• 3 rkl ruo­ka­öl­jyä, jon­ka jouk­koon voi lis­tä myös jau­het­tua nokkosta
• n. 1 tl garam masalaa
• pie­niä tuo­rei­ta sian­kär­sä­mön lehtiä

Kei­tä pork­ka­nat napa­kan kyp­sik­si ja vii­pa­loi ne. Valu­ta kik­her­nei­den lie­mi pois ja lisää her­neet sekä feta­juus­to pork­ka­noi­den jouk­koon. Maus­ta garam masalalla.
Jos haluat, pais­ta salaat­tiai­nek­siä pan­nul­la niin, että ne saa­vat hie­man väriä pin­taan­sa. Lisää vii­mei­sek­si ennen tar­joi­lua sian­kär­sä­mön leh­det. Tar­joa gril­la­tun lihan tai kalan kera.