Har­mo­nik­ka­lei­ri hui­pen­tui päätöskonserttiin

Opettaja Jouko Pääkkösen johdolla soittanut nuorten leiriläisten ryhmä lämmitti yleisöä ja itseäänkin Sambalelen tahdeilla.

Iis­sä pide­tyn har­mo­nik­ka­lei­rin pää­tös­kon­sert­ti käyn­nis­tyi komeas­ti Sibe­liuk­sen Fin­lan­dial­la, jota äärim­mäi­sen har­voin har­mo­ni­kal­la soi­te­taan. Samal­la esi­tyk­ses­sä kuul­tiin myös har­vi­nai­sem­paa, mut­ta samaa sukua ole­vaa soi­tin­ta, accor­di­naa, jon­ka “hal­pis­ver­sio” on monil­le kou­lua­joil­ta tut­tu melo­di­ka. Kon­ser­tin juon­si Rei­jo Aho­nen, yksi lei­rin nel­jäs­tä opet­ta­jas­ta. Hän mai­nit­si het­ken ole­van his­to­rial­li­nen, kysees­sä kun oli ensim­mäi­nen Iis­sä jär­jes­tet­ty har­mo­nik­ka­lei­ri, joten pää­tös­kon­sert­ti­kin oli ensimmäinen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus