Suo­ma­lai­nen elä­män­me­no haus­kuut­taa jäl­leen Yli­kii­min­gis­sä

Yksi tulevan suomalaista elämänmenoa sketseistä on Härmän Häijyt. Tässä Isontalon Antti (Jorma Rokosa) (vas.) ja Rannanjärvi (Mikko Vimpari) (oik.) yrittävät estää Kauhavan rumaa vallesmannia (Janne Hiltunen) pidättämästä ja viemästä Isontalon Anttia Siperiaan. Se, miten tässä käy, selviää vain tulemalla katsomaan suomalaisesta elämänmenosta kertovaa näytelmää Vesaisenlinnalle.

Yli­kii­min­gis­sä saa­daan jäl­leen naut­tia nau­ru­her­mo­ja kut­kut­ta­vis­ta sket­seis­tä yli­kii­min­ki­läis­ten har­ras­te­li­ja­näyt­te­li­jöi­den toi­mes­ta, kun suo­ma­lais­ta elä­män­me­noa lau­luin ja sket­sein astuu näyt­tä­möl­le Vesai­sen­lin­nal­la. Vii­me vuon­na esi­tet­ty ohjel­mal­li­nen ilta sai suu­ren suo­sion, min­kä innoit­ta­ma­na Yli­kii­min­gin Musiik­kiyh­dis­tys jat­kaa kai­vat­tua näy­tel­mä­toi­min­taa tänä­kin vuon­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus