Väki­lu­ku kasvoi

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan Suo­men väki­lu­ku oli hel­mi­kuun 2024 lopus­sa 5 608 218. Maam­me väki­lu­ku kas­voi tam­mi-hel­mi­kuun aika­na 3 660 hen­gel­lä. Väes­tön­kas­vua yllä­pi­ti muut­to­voit­to ulko­mail­ta, sil­lä maa­han­muut­to­ja oli 6 254 enem­män kuin maas­ta­muut­to­ja. Syn­ty­nei­tä oli 3 031 vähem­män kuin kuolleita.

Tam­mi-hel­mi­kuun aika­na syn­tyi 7 106 las­ta eli 312 las­ta enem­män kuin vas­taa­va­na aika­na vuon­na 2023. Kuol­lei­den mää­rä oli 10 137, mikä on 157 vähem­män kuin vuot­ta aiemmin.

Hel­mi­kuun ennak­ko­ti­las­ton mukaan ulko­mail­ta muut­ti Suo­meen tam­mi-hel­mi­kuus­sa 8 290 hen­keä ja Suo­mes­ta muut­ti pois 2 036 hen­keä. Maa­han­muut­to­ja oli 519 enem­män ja maas­ta­muut­to­ja 106 vähem­män kuin edel­lis­vuo­den tammi-helmikuussa.