Vaa­li­päi­vän äänes­tys käynnissä

Pre­si­den­tin­vaa­lien var­si­nai­sen äänes­tys­päi­vän vaa­li­huo­neis­tot auke­si­vat yhdek­säl­tä. Äänes­tää voi ilta­kah­dek­saan saakka.

Yli-Iis­sä ensim­mäis­ten jou­kos­sa äänioi­keu­ten­sa käyt­ti Leo Hir­vas­nie­mi. Ennak­koon kävi uur­nil­la yhteen­sä 577 yli-Iiläistä.

Vaa­li­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­ja Veli Kor­te­sal­mi ker­too, että yleen­sä var­si­nai­se­na äänes­tys­päi­vä­nä uur­nil­la käy noin 200–250 yli-iiläis­tä, mut­ta nyt jak­ku­ky­lä­läis­ten äänes­täes­sä Iis­sä, mää­rä var­mas­ti on alhai­sem­pi. Yhteen­sä Yli-Iis­sä on 1 157 äänioikeutettua.