Ääni pre­si­den­til­le ja sit­ten vaalikahvit

Vaalitoimitsijoina Kiviniemen äänestyspaikalla olivat Seija Torvela (oik.), Salli Sarvela ja Riikka Tumelius. Leimaamassa vasemmalla Liisa Koskela.

Äänes­tys pre­si­den­tin­vaa­leis­sa on suju­nut var­sin vilk­kaas­ti. Kivi­nie­men kou­lul­la syn­tyi aika ajoin myös pie­niä jonoja.

- Kan­sa­lais­vel­vol­li­suus täy­tet­ty, sanoi­vat äänen­sä jät­tä­neet Hele­na Mati­la ja Kari Haa­pa­kos­ki. Äänes­tä­mi­sen jäl­keen he aikoi­vat juo­da vaalikahvit.

Kah­vit oli­vat ohjel­mas­sa myös Rit­va ja Jyr­ki Meriöl­lä. Luvas­sa oli­vat­kin taval­lis­ta juh­la­vam­mat kah­vit suklaa­ka­kun kera lähi­per­heen kans­sa, sil­lä Jyr­ki Meriö täyt­ti eilen 87 vuot­ta. Monet vaa­lit on siis takana.

Äänes­tä­mi­nen sujui Kivi­nie­mes­sä jou­he­vas­ti. Käy­tös­sä oli ensim­mäis­tä ker­taa hen­ki­lö­tun­nuk­sen  luke­va vii­va­koo­di­lu­ki­ja, enää ei siis tar­vit­se lara­ta pape­ri­sia äänes­tys­luet­te­loi­ta, ker­toi vaa­li­toi­mit­si­ja Sei­ja Torvela.

- Har­mi, että tän­ne ei ole toi­mi­tet­tu vaa­li­ke­räys­li­pas­ta, ihmi­set ovat sitä kysel­leet, pahoit­te­li vaa­li­toi­mit­si­ja Lyly Raja­la.

Kivi­nie­men äänes­ty­sa­lu­eel­la on äänioi­keu­tet­tu­ja noin 1900, jois­ta ennak­koon oli äänes­tä­nyt kuu­ti­sen­sa­taa. Puo­leen päi­vään men­nes­sä kou­lul­la kävi rei­lut 200 äänestäjää.

Lisää äänes­tys­tun­nel­mia ja tulok­sia Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 30.1.2018.

- Aina on käy­ty äänes­tä­mäs­sä, sanoi­vat Rit­va ja Jyr­ki Meriö.