Nii­nis­tö sai yli puo­let ensim­mäi­sen kier­rok­sen äänis­tä Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Yli-Iitä ja Yli­kii­min­kiä lukuunottamatta

Sauli Niinistö valittiin jatkamaan tehtävässään jo presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Kuva: Tasavallan presidentin kanslia

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö jat­kaa seu­raa­vat kuusi vuot­ta Suo­men tasa­val­lan pre­si­den­tin teh­tä­väs­sä. Sun­nun­tai­na 28.1.2018 hui­pen­tu­neen pre­si­den­tin­vaa­lin tulos oli sel­vä jo vaa­lin ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la, kun Nii­nis­tö kerä­si anne­tuis­ta äänis­tä sel­väs­ti yli 60 pro­sent­tia. Oulun vaa­li­pii­rin alu­eel­la Nii­nis­tö sai noin 56,5 pro­sent­tia anne­tuis­ta äänistä.

Myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Hau­ki­pu­taal­la, Kel­los­sa, Iis­sä, Kii­min­gis­sä ja Jää­lis­sä sekä Yli­kii­min­gis­sä Nii­nis­tö kerä­si yli 50 pro­sent­tia ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la anne­tuis­ta äänis­tä. Poik­keuk­se­na oli Yli-Ii, mis­sä Nii­nis­tö sai 45,2 pro­sent­tia äänis­tä sekä Yli­kii­min­ki, mis­sä Nii­nis­tön äänio­suus oli 49,3%.

Iis­sä Nii­nis­tö sai 53,1 pro­sent­tia äänistä.

Hau­ki­pu­taan eri äänes­ty­sa­lueil­la Nii­nis­töä äänes­tet­tiin äänes­ty­sa­lueit­tain seu­raa­vas­ti: Mar­tin­nie­mi 50 %, Ase­ma­ky­lä 57,3 %, Hau­ki­pu­das län­ti­nen 61,2 %, Hau­ki­pu­das itäi­nen 56,9%, Kel­lon Kivi­nie­mi 60,2 % ja Kel­lo 56,65%.

Kii­min­gin eri äänes­ty­sa­lueil­la Nii­nis­tö sai ääniä seu­raa­vas­ti: Kii­min­ki kir­kon­ky­lä 58,5%, Jää­li 60,3%, Hut­tu­ky­lä 55,8% ja Ala­ky­lä 54,1%.

Täs­sä teks­tis­sä esiin­ty­vät luvut on saa­tu oikeus­mi­nis­te­riön vaa­li­pal­ve­lus­ta ja ne on päi­vi­tet­ty ajan tasal­le maa­nan­tai­na 29.1. klo 7.45. Ensim­mäi­nen tulos­teks­ti jul­kais­tiin sun­nun­tai­na 28.1. noin klo 22.

Tar­kem­min alu­een äänes­tys­tu­lok­ses­ta Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 30.1. ja tors­tai­na 1.2. sekä verkossa.