Joki­ky­län kou­lua ei saa lakkauttaa

Jokikylän koulun oppilaat esiintyivät kyläillassa.Kaksiopettajaisessa 36 oppilaan Jokikylän koulussa toimii 1-2 luokat.

Joki­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­ti kyläil­lan Joki­ky­län kou­lul­la tors­tai-ilta­na. Pai­kal­la oli run­sas jouk­ko kylä­läi­siä, kou­lun nykyi­siä ja enti­siä oppi­lai­ta sekä myös hyvä edus­tus Oulun kau­pun­gin päät­tä­jiä ja viran­hal­ti­joi­ta. Illan aika­na jul­ki­tuo­tu asuk­kai­den vies­ti oli sel­keä: Joki­ky­län kou­lua ei pidä lak­kaut­taa. Kou­lu on pait­si lähi­kou­lu, myös kylän sydän ja veto­voi­ma­te­ki­jä. Ilman kou­lua Joki­ky­läs­sä ei oli­si enää mitään muu­ta kuin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus