Räp­piä ja infoa messuilla

Oulu­lai­nen räp­pä­ri Sana oli tänään jär­jes­tet­ty­jen IiRek­ry-mes­su­jen vetonaulana.

Mes­suil­la kävi päi­vän aika­na noin 250 kou­lu­lais­ta, jot­ka sai­vat pereh­tyä esi­mer­kik­si työ­ha­ke­mus­ten teke­mi­seen tai kuun­nel­la eri alo­jen ammattilaisia.

IiRek­ry-mes­suil­la sai opas­tus­ta myös kesä­se­te­li­työ­paik­ko­jen hake­mi­seen. Iin kun­ta ja Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä tar­joa­vat ensi kesä­nä töi­tä 125 nuo­rel­le. Yri­tyk­sis­sä on tar­jol­la 100 kesä­se­te­li­paik­kaa. Uut­ta ensi kesä­nä on mah­dol­li­suus kesäyrittäjyyteen.

Sana esit­ti Iis­sä muun muas­sa kap­pa­leen “Ainoo mitä pyy­dän”, jon­ka musiik­ki­vi­deo jul­kis­tet­tiin eilen.

Mes­suis­ta lisää ensi tors­tain Rantapohjassa.