Mat­ka ter­veys­pal­ve­lui­hin lyhe­ni

Jakkukyläläiset Heino Alatalo ja Esko Päkkilä siirtyivät käyttämään Iin terveyspalveluita jo ennen vuodenvaihteessa tapahtunutta osakuntaliitosta.

Jak­ku­ky­lä­läis­ten lää­kä­ri­reis­su­jen mat­ka lyhe­ni yli puo­lel­la vuo­den­vaih­teen osa­kun­ta­lii­tok­sen myö­tä. Puo­let kylä­läi­sis­tä oli tosin valin­nut Iin ter­veys­a­se­man hoi­to­pai­kak­seen jo ennen lii­tos­ta. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män väki jal­kau­tui tiis­tai-ilta­na Jak­ku­ky­lään esit­te­le­mään Iis­tä saa­ta­via per­he-, sosi­aa­li-, ter­veys- ja van­hus­pal­ve­lui­ta jak­ku­ky­lä­läi­sil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus