Tie­lii­ken­tees­sä kuo­li hel­mi­kuus­sa 17 ihmistä

Tie­lii­ken­tees­sä sat­tui Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan 147 hen­ki­lö­va­hin­ko-onnet­to­muut­ta hel­mi­kuus­sa 2024. Niis­sä kuo­li 17 ja louk­kaan­tui 184 ihmis­tä. Kuol­lei­ta oli 13 enem­män ja louk­kaan­tu­nei­ta 36 vähem­män kuin vuo­den 2023 helmikuussa.

Kuol­leis­ta 10 oli liik­keel­lä hen­ki­lö­au­tol­la ja 3 paket­ti­au­tol­la. Jalan­kul­ki­joi­ta kuo­li 2. Lisäk­si kuo­li 2 muu­ta tien­käyt­tä­jää. Sen sijaan yhtä­kään pyö­räi­li­jää ei kuol­lut lii­ken­neon­net­to­muuk­sis­sa hel­mi­kuun aika­na. Meneh­ty­neis­tä 12 oli mie­hiä ja 5 naisia.

Tam­mi-Hel­mi­kuun aika­na Poh­jois-poh­jan­maal­la on tapah­tu­nut ennak­ko­tie­to­jen mukaan yhteen­sä 22 hen­ki­lö­va­hin­koon joh­ta­nut­ta tieliikenneonnettomuutta.