Pos­tin Iin toi­mi­pis­te lopettaa

Pos­ti sul­kee Iis­sä Met­ka­tuot­tees­sa, Lak­son­tie 1, pal­vel­leen pos­tin ensi vii­kon tors­tai­na 28.3. kel­lo 14. Pos­ti ker­too syyk­si sul­ke­mi­sel­le kump­pa­nin pos­ti­pal­ve­lui­den lopet­ta­mi­sen. Pos­ti ker­too etsi­vän­sä aktii­vi­ses­ti uut­ta rat­kai­sua, jon­ka avul­la Iin pos­ti­pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta paran­net­tai­siin. Pos­ti muis­tut­taa, että paket­te­ja voi edel­leen nou­taa pos­ti­au­to­maa­teis­ta S‑marketista ja Kärkkäiseltä.

Asia­kas voi vali­ta itse verk­ko­kau­pas­ta nou­to­pai­kan, johon pake­tit lähe­te­tään ja pake­tit, joil­le ei olla valit­tu nou­to­paik­kaa, mene­vät väliai­kai­ses­ti nou­det­ta­vak­si Hau­ki­pu­taan nou­to­pis­tee­seen A‑kirppikselle osoit­tee­seen Revon­tie 47. Lähin kaik­ki pos­ti­pal­ve­lut sisäl­tä­vä pis­te löy­tyy väliai­kai­ses­ti Rak­si­lan K‑Citymarketissa sijait­se­vas­ta pos­tis­ta, jos­ta voi nou­taa alle­kir­joi­tuk­sel­la kui­tat­ta­via kirjeitä.

Kuva: Pos­ti