Sää hel­li Kui­va­nie­men mark­ki­noi­ta lau­an­tai­na

Kuivaniemen markkinat järjestetään 33. kerran. Heinäkuinen auringonpaiste helli markkinoilla kävijöitä lauantaina.

Kui­va­nie­men 33. mark­ki­noi­den juh­la­pu­hu­ja oli pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä.

Dan­ny yhty­ei­neen kiin­nos­ti mark­ki­nay­lei­söä.

Kui­va­nie­men mark­ki­noi­ta saa­tiin viet­tää lau­an­tai­na hulp­peas­sa kesä­sääs­sä. Näh­tä­väk­si jää menee­kö vie­lä sun­nun­tai­na jat­ku­vien mark­ki­noi­den ylei­sö­en­nä­tys rik­ki. Väkeä on ollut lau­an­tai­na vähin­tään­kin yhtä pal­jon kuin vii­me vuon­na.

Mark­ki­noil­le veti aurin­gon­pais­teen lisäk­si nimek­käät vie­raat. Mark­ki­noi­den juh­la­pu­heen piti pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä. Alkuil­ta­päi­vän musiik­kie­si­tyk­ses­tä vas­ta­si Dan­ny yhty­ei­neen. Tar­jol­la oli myös pai­kal­li­sia esi­tyk­siä.

Lue lisää tiis­tain 17.7. Ran­ta­poh­jas­ta