Kie­ri­kin ylei­sö­kai­vauk­sil­ta voi löy­tää aar­tei­ta — koko­nai­se­na säi­ly­nyt lius­ke­ren­gas ehkä kesän paras löytö

KesŠän ehkŠä merkittŠävin lšöytšö on tiistaina kaivettu ehjŠä liuskerengas.

Hiek­kaa rap­su­te­taan varo­vas­ti maas­ta ämpä­rei­hin Kie­ri­kin ylei­sö­kai­vauk­sil­la. Tark­ka­na on olta­va, jot­tei tuhoa mah­dol­li­sia löy­dök­siä kivi­kau­del­ta. Jo 13. ker­ran Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa käyn­nis­ty­neet ylei­sö­kai­vauk­set ovat toi­mi­neet Suo­mes­sa pisim­pään. Kai­vauk­sil­la viih­ty­vät kesän mit­taan kai­ken­lai­set kai­va­jat lukio­ryh­mis­tä brit­ti­läi­siin arkeo­lo­gian opis­ke­li­joi­hin. Vii­me vii­kol­la käyn­nis­ty­neet kai­vauk­set ovat vas­ta alus­sa, niil­lä voi vie­rail­la hei­nä­kuun lop­puun asti tiis­tais­ta lau­an­tai­hin. Tänä vuon­na kai­vet­ta­va alue on… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus