Kesäy­rit­tä­jät-kam­pan­ja tukee tukee nuo­ria yrit­tä­jiä — hau­ki­pu­taa­lai­nen Jani­na Tihi­nen ja kii­min­ki­läi­nen Riku Vat­tu­la työl­lis­tä­vät itsensä

Nuori yrittŠjŠä Janina Tihinen tarjoaa musiikkia erilaisiin tapahtumiin aina asiakkaan toiveita kuunnellen.

Lukioi­käi­nen Jani­na Tihi­nen on keik­kail­lut satun­nai­ses­ti jo muu­ta­man vuo­den, mut­ta nyt kesäy­rit­tä­jien myö­tä keik­ka­ka­len­te­ri täyt­tyy vauh­dil­la. Lau­lua ja kita­ran­soit­toa har­ras­ta­va Jani­na Tihi­nen perus­ti kevääl­lä Soun­Deco-nimi­sen yri­tyk­sen, joka tar­jo­aa elä­vää musiik­kia tapah­tu­miin. Tihi­nen ker­too miet­ti­neen­sä jo pit­kään, miten kehit­tää musiik­ki­har­ras­tus­taan. – Halusin teh­dä keik­kaa kun­nol­la, mai­nos­taa pal­ve­lui­ta­ni ja niin edel­leen, Tihi­nen sanoo. Kesäy­rit­tä­jät löy­det­ty­ään asiat alkoivat… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus