Reh­to­ril­le Green Card Län­si­tuu­len koululta

Län­si­tuu­len kou­lun reh­to­ril­la Aar­ne Mäke­läl­lä oli tänään iki­muis­toi­nen päi­vä. Hänet saa­tel­tiin eläk­keel­le gol­fau­tol­la, ja saa­dak­seen luvan vaih­taa vapaal­le, hänen täy­tyi  puta­ta kym­me­nes­tä met­ris­tä. Se onnis­tui gol­fia har­ras­ta­val­le Mäke­läl­le hie­nos­ti oppi­lai­den hur­ra­tes­sa ympä­ril­lä kou­lun pihalla.

– Hyvil­lä mie­lin voin jät­tää tämän hyvän kou­lun huip­puo­pet­ta­jien ja ‑joh­don käsiin, sanoi oppi­lai­den ja työ­to­ve­rei­den jär­jes­tä­mäs­tä eri­koi­ses­ta aamua­vauk­ses­ta yllät­ty­nyt Mäkelä.

Työt eivät reh­to­ril­ta ihan tähän päi­vään lopu, sil­lä hän luot­saa vie­lä kesän kulues­sa Län­si­tuu­len kou­lun laa­jen­nus­hank­keen pää­tök­seen.  Laa­jen­nus­osa “Jol­la” ote­taan käyt­töön syk­syl­lä uuden luku­kau­den alkaessa.

Mones­sa muka­na ole­va, kehit­tä­jä­nä ja uudis­ta­ja­na tun­net­tu Mäke­lä ei aio jää­dä lepäi­le­mään laa­ke­reil­leen, vaan mie­les­sä muhi­vat tule­vai­suu­den suh­teen monen­lai­set suunnitelmat.

– Reh­to­rei­den ja työyh­tei­sö­jen kans­sa toi­mi­mi­nen kiin­nos­taa jat­kos­sa­kin, hän kaavailee.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 5.6.

Green Car­din Aar­ne Mäke­läl­le luo­vut­ti­vat oppi­las­kun­nan puheen­joh­ta­ja Matias Anun­ti ja vara­pu­heen­joh­ta­ja Rosan­na Koi­vu­kan­gas. Kuvat: Auli Haapala

Video: Ant­ti Ruuttunen