Juha­ni Kemi on nuo­ri­so­seu­ra­lai­nen hen­keen ja vereen

Oulus­sa syn­ty­nyt ja kou­lun­sa käy­nyt Juha­ni Kemi pää­tyi nuo­re­na mie­he­nä avio­lii­ton myö­tä Kel­loon, mikä myös asuin­pai­kak­si vakiin­tui. – Menin vii­den­tois­ta ikäi­se­nä Oulus­sa mukaan nuo­ri­so­seu­ran tan­hu­ryh­mään, ja niis­sä mer­keis­sä tapa­sin Kel­los­ta kotoi­sin ole­van nuo­ren nai­sen, jos­ta sit­tem­min tuli vai­mo­ni, ja ase­tuim­me asu­maan hänen koti­ky­läl­leen, Kemi tii­vis­tää. Kemin kou­lun­käyn­ti jäi kes­ki­kou­lun jäl­keen, kun työ­paik­ka Sano­ma­leh­ti Lii­ton valokuvaajana… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus