Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti auki kai­kil­le, lue myös Ran­ta­poh­jaa 40 vuo­den takaa

Ran­ta­poh­ja on jul­kais­sut tänään laa­ja­le­vik­ki­sen kesä­nu­me­ron­sa, joka on jaet­tu lähes jokai­seen savuun Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Kesän alka­mi­sen kun­niak­si olem­me avan­neet myös näköis­leh­tem­me kaik­kien luet­ta­vak­si. Sii­hen pää­set kiin­ni sivun ylä­osan kuva­lin­kis­tä tai suo­raan täs­tä.

Kesä­leh­ti-Rant­sik­ka löy­tyy tuos­ta oikeal­ta vaih­tu­vas­ta ban­ne­ris­ta tai halu­tes­sa­si pää­set kiin­ni sii­hen suo­raan täs­tä lin­kis­tä.

Ja vie­lä. Jul­kai­sem­me kesän aika­na 40 vuot­ta van­ho­ja Ran­ta­poh­jia tääl­lä verk­ko­si­vul­lam­me. Uusi-van­ha leh­ti ilmes­tyy sivul­le aina aamu­päi­väl­lä kesä­tors­tai­sin. Sii­hen on suo­ra tie tuos­sa oikeal­la ole­vas­sa mai­nos­ban­ne­ris­sa. Ja teh­dään­pä suo­ra link­ki myös sille:

Näköis­leh­ti: 40-vuot­­ta sitten

Hyvää kesän alkua

Pek­ka Keväjärvi

Ran­ta­poh­ja