Ran­ta­poh­jan pad-arvon­ta suo­ri­tet­tiin

Ran­ta­poh­jan hel­mi­kui­seen tilaus­kam­pan­jaan liit­ty­nyt arvon­ta on suo­ri­tet­tu, Huawein noin 200 euron arvoi­sen padin voit­ti Jaa­na Par­ta­nen Iis­tä. Onnea voit­ta­jal­le!

Pek­ka Kevä­jär­vi

Ran­ta­poh­ja