Eska­rien tai­det­ta Nätteporissa

Mart­ti Haa­vion tut­tu satu Onnen tupa sekä osit­tain samai­seen tari­naan perus­tu­va Kajaa­nin alue­teat­te­rin näy­tel­mä Vih­reän Vih­ta­met­sän uuti­sia toi­mi­vat poh­ja­na esi­kou­lu­lais­ten teok­sil­le, joi­hin on mah­dol­lis­ta tutus­tua Nät­te­po­rin näyt­te­ly­ti­laan pys­ty­te­tys­sä näyt­te­lys­sä. Tari­na Onnen tupa — kul­tai­nen koti ker­too kunin­kaan kar­ta­non siko­lä­tis­tä karan­nees­ta Sika Sip­pu­ra­hän­näs­tä, joka pää­tyy Onnen­saa­rel­le ja ryh­tyy raken­ta­maan sin­ne yksi­nurk­kais­ta tupaa. Seu­rak­seen Sip­pu­ra­hän­tä saa Pässi… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus