Hau­ki­pu­taan koi­ra­puis­to on nyt totta

Vehnäterrieri Hugo temmeltämässä Haukiputaan uudessa koirapuistossa.

Vuo­den alus­sa avat­tu Hau­ki­pu­taan koi­ra­puis­to on lunas­ta­nut paik­kan­sa. Kävi­jöi­tä on riit­tä­nyt ja paik­ka saa kehuja.

Tiis­tai­na ilta­päi­väl­lä pien­ten koi­rien aitauk­ses­sa oli­vat lem­mik­ke­jään ulkoi­lut­ta­mas­sa hau­ki­pu­taa­lai­set Päi­vi Mate­ro, Satu Hell­man ja Mii­ka Hei­no­nen. Päi­vin mäy­rä­koi­ra Sisu, Sadun veh­nä­ter­rie­ri Hugo ja Mii­kan kää­piö­pin­se­ri Alma ja kää­piö­pin­se­ri mix Ukko kir­ma­si­vat pit­kin kent­tää yhdes­sä ja erik­seen. Nuus­ki­mis­ta riitti.

– Mitä minä olen kuul­lut, niin kaik­ki sano­vat, että tämä paik­ka on menes­tys, sanoi Satu Hellman.

Puis­toa on odo­tet­tu pit­kään ja sii­tä on teh­ty aloit­tei­ta­kin. Nyt se on siis totta.

Koi­rat saa­vat tel­miä ja juos­ta vapaas­ti yksin tai yhdes­sä mui­den kar­va­tas­su­jen kans­sa aida­tul­la alu­eel­la, jos­sa on töy­räi­tä ja kuk­ku­loi­ta ja tilaa riit­tä­väs­ti. Koi­ra­no­mis­ta­jat voi­vat myös tava­ta toi­si­aan ja vaih­taa kuulumisia.

Län­si­ke­hän var­rel­la Haa­pa­jär­ven alu­eel­la sijait­se­vas­sa puis­tos­sa on eril­li­set aida­tut ken­tät pie­nil­le ja suu­ril­le koi­ril­le. Valais­tu alue on ympä­ri­vuo­ti­ses­sa käy­tös­sä. Puis­ton vie­rel­lä on mäen­las­ku­paik­ka lap­sil­le. Huo­mioi­ta­vaa on tur­val­li­suus­syis­tä, että Län­si­ke­hän tie­liit­ty­män puo­lel­le ei saa las­kea mäkeä, kuin ei myös­kään toi­sel­la reu­nal­la kul­ke­val­le hiihtoadulle.

Tou­ko-kesä­kuus­sa alu­eel­la koi­ra­puis­ton alu­eel­la teh­dään vie­lä vii­meis­te­ly­töi­tä, jol­loin aitaus voi olla muu­ta­man vii­kon sul­jet­tu­na, ker­too kau­pun­gin­puu­tar­hu­ri Heik­ki Pulk­ki­nen Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympäristöpalveluista.

Lisää koi­ra­puis­tos­ta Ran­ta­poh­jas­sa tors­tai­na 8.3.2018

Tiis­tai­na koi­ra­puis­tos­sa lem­mik­ke­jään Sisua (mäy­rä­koi­ra), Almaa, Ukkoa (pin­se­rit) ja Hugoa (veh­nä­ter­rie­ri) oli­vat ulkoi­lut­ta­mas­sa Päi­vi Mate­ro (vas.), Mii­ka Hei­no­nen ja Satu Hellman.