Fileek­si menee

Oman pyyntinsä ohella Heikki Järvenpää opasti lapsille ja nuorille pilkkimistaitoja.

Heik­ki Jär­ven­pää nos­ti ison pais­tin­pan­nul­li­sen ahve­nia Iijoes­ta maa­nan­tai­na. – Nämä mene­vät fileek­si. Kyl­lä tähän aikaan vuo­des­ta kalas­sa pysyy, mies ker­toi. Oman pyyn­tin­sä ohel­la Jär­ven­pää opas­ti lap­sil­le ja nuo­ril­le pilk­ki­mis­tai­to­ja. – Ei täs­sä isom­pia kik­ko­ja tar­vi­ta. Jos kala liik­kuu, niin kyl­lä se ottaa kiin­ni. Jär­ven­pääl­lä itsel­lään on 43 vuo­den koke­mus pilk­ki­mi­ses­tä niin har­ras­tus- kuin kil­pai­lu­mie­les­sä­kin. Pilkkiminen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus