Ran­ta­poh­jan kesä­lah­ja ilmai­sek­si ver­kos­sa

Rantapohja julkaisee kesän aikana 40 vuoden takaisia numeroita verkkosivullaan.

Mitä Hau­ki­pu­taal­la, Iis­sä, Kii­min­gis­sä, Kui­va­nie­mel­lä, Yli-Iis­sä tai Yli­kii­min­gis­sä tapah­tui­kaan 40 vuot­ta sit­ten? Sen voi sel­vit­tää luke­mal­la 40 vuot­ta van­ho­ja Ran­ta­poh­jia verk­ko­si­vul­tam­me osoit­tees­ta www.rantapohja.fi

Lataam­me sivus­tol­le kesän aika­na ker­ran vii­kos­sa tors­tai­sin 40 vuo­den takai­sen Ran­ta­poh­jan. Tämä kesä­lah­ja Ran­ta­poh­jan ystä­vil­le on kaik­kien luet­ta­vis­sa ja tal­len­net­ta­vis­sa omal­le tie­to­ko­neel­le.

Ensim­mäi­nen 40 vuo­den takai­nen Ran­ta­poh­ja löy­tyy verk­ko­si­vul­tam­me tors­tai­na 31.5. Nos­tal­gi­sia ja opet­ta­vai­sia luku­het­kiä!

Pek­ka Kevä­jär­vi
pää­toi­mit­ta­ja
Ran­ta­poh­ja