Ran­ta­poh­ja luet­ta­vis­sa vapaas­ti myös näköislehtenä

Ran­ta­poh­jan tors­tain 15.7.2021 näköis­leh­ti on kaik­kien vapaas­ti luet­ta­vis­sa. Myös pai­net­tu Ran­ta­poh­ja on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Pää­set luke­maan näköis­leh­teä net­ti­si­vun ylä­reu­nan Avoi­met näköis­leh­det ‑lin­kin kaut­ta tai suo­raan täs­tä.