Toni Her­ra­nen start­taa kil­pai­lun nuo­rim­pa­na uran­sa toi­seen MM-ralliin

*** Local Caption *** Toni Herranen. Kuva: Taneli Niinimäki

17-vuo­tias ral­li­lu­paus Toni Her­ra­nen start­taa uran­sa toi­seen, mut­ta ensim­mäi­seen ulko­mail­la ajet­ta­vaan MM-ral­liin. Debyyt­ti tapah­tui vuo­den alus­sa Rova­nie­mel­lä, nyt edes­sä on Viron MM-ral­li, joka aje­taan Tar­ton ja Ote­pään ympäristössä.

Her­ra­sel­la ja kar­tan­lu­ki­ja Sebas­tian Vir­ta­sel­la on edes­sään mel­ko­lail­la uusi haas­te, sil­lä Bal­tian vauh­dik­kais­ta ja kapeis­ta teis­tä kak­si­kol­la on koke­mus­ta ainoas­taan vii­me kesä­nä Liet­tuas­sa aje­tus­ta Ral­ly Žemaitijasta.

Sei­nä­joel­la vii­me kuus­sa aje­tun SM Poh­jan­maa Ral­lin jäl­keen Her­ra­nen on pitä­nyt pien­tä ajo­tau­koa, mut­ta auto käy­tiin tie­ten­kin tes­taa­mas­sa ennen Viron reis­sua. Itse ral­liin val­mis­tau­tu­mi­nen on hoi­det­tu lähin­nä incar-videoi­ta katsellessa.

– Vii­me lau­an­tai­na käy­tiin vähän aja­mas­sa tes­tiä Hyvin­kääl­lä. Oikeas­taan tes­tat­tiin vain, että auto pelaa ja saa­tiin vähän ran­tei­ta auki. Videoi­ta on kyl­lä kelat­tu eri­kois­ko­keil­ta jo ennen nuo­ti­tus­jak­soa, Her­ra­nen sanoo.

Nuo­ti­tus sujui tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na hel­teis­tä huo­li­mat­ta hie­nos­ti. Pät­kät ovat vauh­dik­kai­ta, mut­ta samal­la myös teknisiä.

– On hie­no­ja eri­kois­ko­kei­ta, kyl­lä mä tyk­kään. Aika kape­aa, mut­ta nope­aa tie­tä. Hyp­py­jä on myös pal­jon, mut­ta tark­ka­na saa olla, on aika teräviä.

Her­ra­nen kil­pai­lee vii­kon­lop­pu­na Esto­nian Junior Chal­len­ge ‑sar­jas­sa, jos­sa jae­taan vii­kon­lo­pun aika­na kah­den osa­kil­pai­lun pis­teet. Ensim­mäi­nen osa­kil­pai­lu käsit­tää tors­tain ja per­jan­tain eri­kois­ko­keet, toi­nen osa­kil­pai­lu aje­taan lau­an­tai­na. Sar­jas­ta Her­ra­nen läh­tee tavoit­te­le­maan tot­ta kai täyt­tä pis­te­pot­tia, mut­ta myös MM-sar­jas­sa ajet­ta­van JWRC-luo­kan kul­jet­ta­jia läh­de­tään haas­ta­maan etu­ve­tois­ten luokassa.

– Ennen en ole näi­tä MM-sar­jaa kier­tä­viä ulko­maa­lai­sia kave­rei­ta vas­taan aja­nut, mut­ta nyt näkee hyvin vauh­din, kun on luo­kan kovim­mat kave­rit vas­tas­sa ja kai­kil­la saman­lai­set autot. Mut­ta Esto­nian Junior Chal­len­ges­ta läh­de­tään hake­maan ehdot­to­mas­ti voit­to­ja, Her­ra­nen lataa.

Ral­ly Esto­nia käyn­nis­tyy tors­tai­na 15.7. illal­la klo 20.38 Tar­ton ylei­sö­eri­kois­ko­keel­la. Tätä ennen on kui­ten­kin ohjel­mas­sa sha­ke­down, joka aje­taan tors­tai­aa­mu­na klo 9.01 alkaen.

Tane­li Niinimäki