Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 18.7.2021

Kysy­myk­set

1. Mis­sä Suo­men maa­kun­nas­sa on vie­lä maaherra?

2. Min­kä yhtei­sön leh­ti on Sotahuuto?

3. Mil­tä sivul­ta alkaa YLE:n teksti-TV:n urheiluosuus?

4. Mis­sä poh­jois­suo­ma­lai­ses­sa kun­nas­sa on Hepo­kön­kään vasiputous?

5. Mis­sä on lää­ke­teh­das Baye­rin suu­rin Sak­san ulko­puo­li­nen lää­ke­teh­das? a) Espoo, b) Kuo­pio, c) Oulu, d) Turku

6. Mikä Vil­le Vir­ta­sen täh­dit­tä­mä suo­ma­lai­nen TV-sar­ja tun­ne­taan ulko­mail­la nimel­lä Bordertown?

7. Min­ne ollaan menos­sa lau­lus­sa, jos­sa ”Mä rep­puse­läs­sä sinua vien…”?

8. Mis­sä maas­sa on El-Ala­mein, jos­sa oli 2. maa­il­man­so­dan aika­na kovat taistelut?

9. Mikä iso koi­ra­ro­tu on saa­nut nimen­sä Sveit­sis­sä ole­van solan mukaan?

10. Mis­sä kuus­sa ei Suo­mes­sa ole jär­jes­tet­ty kos­kaan val­ta­kun­nal­li­sia vaa­le­ja? a) kesä­kuus­sa, b) syys­kuus­sa, c) mar­ras­kuus­sa, d) joulukuussa

Vas­tauk­set

1. Ahve­nan­maal­la

2. Pelas­tusar­mei­jan

3. 201

4. Puo­lan­gal­la

5. d) Turku

6. Sor­jo­nen

7. Autio­ta­loon (Din­go)

8. Egyp­tis­sä

9. Bern­har­din­koi­ra

10. c) marraskuussa