Hau­ki­pu­taan kir­jas­to on kiin­ni kulu­van vii­kon ajan

Hau­ki­pu­taan kir­jas­to on sul­jet­tu maa­nan­tais­ta sun­nun­tai­hin 19.–25.7. kiin­teis­töön teh­tä­vien kor­jaus­töi­den vuok­si. Kiin­nio­loai­ka saat­taa lyhen­tyä tai jat­kua tilan­teen mah­dol­li­ses­ti muut­tues­sa, tie­dot­taa Oulun kaupunki.

Kiin­nio­lon ajal­le osu­vat lai­no­jen erä­päi­vät ja varaus­ten vii­mei­set nou­to­päi­vät siir­re­tään maa­nan­tail­le 26.7.

Palau­tuk­sia voi jät­tää maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 10–15 aulan palau­tusau­to­maat­tiin. Myös palau­tus­luuk­ku on käytössä.