Raha­pe­lit: Viik­ko 20

Lot­to: 3, 7, 20, 22, 32, 34, 35. Lisä­nu­me­ro: 21. Plus­nu­me­ro: 16. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 1 kpl 542 020,07 e, 6 oikein 1 620,14 e, 5 oikein 48,96 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e.

Viking Lot­to: 11, 14, 16, 21, 24, 44. Viking­nu­me­ro: 7. Plus­nu­me­ro: 3. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein – kpl, 5+1 oikein 2 kpl 22 491,39 e,

5+0 oikein 1 112,21 e, 4+1 oikein 63,59 e, 4+0 oikein 25,77 e, 3+1 oikein 7,92 e, 3+0 oikein 4,02 e.

Euro­jack­pot: 21, 27, 29, 34, 49. Täh­ti­nu­me­rot: 8, 10. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 3 kpl 625 675,40 e, 5+0 oikein 220 826,60 e, 4+2 oikein 7 123,40 e, 4+1 oikein 285,50 e, 4+0 oikein 119,80 e, 3+2 oikein 81,00 e, 2+2 oikein 27,90 e, 3+1 oikein 20,20 e, 3+0 oikein 15,00 e, 1+2 oikein 13,20 e, 2+1 oikein 8,70 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 1 7 5 4 2 8 0. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 4 2 1 3 8 8 1. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 3 1 2 5 1 3 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.