Raha­pe­lit: Viik­ko 17

Lot­to: 2, 19, 22, 28, 30, 32, 35. Lisä­nu­me­ro: 20. Plus­nu­me­ro: 25. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 5 000 000 e, 6+1 oikein 98 672,56 e, 6 oikein 1 803,22 e, 5 oikein 53,77 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e.

Viking Lot­to: 1, 7, 14, 18, 21, 38. Viking­nu­me­ro: 5. Plus­nu­me­ro: 11 Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein – kpl, 5+1 oikein 5 kpl 6 883,59 e, 5+0 oikein 680,79 e, 4+1 oikein 42,86 e, 4+0 oikein 21,61 e, 3+1 oikein 6,77 e, 3+0 oikein 3,86 e.

Euro­jack­pot: 6, 13, 15, 34, 35. Täh­ti­nu­me­rot: 1, 5. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 6 kpl 3 920 309,50 e, 5+0 oikein 126 074,40 e, 4+2 oikein 4 944,00 e, 4+1 oikein 254,30 e, 4+0 oikein 110,10 e, 3+2 oikein 63,00 e, 2+2 oikein 22,50 e, 3+1 oikein 18,30 e, 3+0 oikein 14,40 e, 1+2 oikein 10,90 e, 2+1 oikein 8,00 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 7 7 4 8 9 7 3. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 0 1 6 6 1 5 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 6 1 5 8 1 0 0. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.