Raha­pe­lit: Viik­ko 16

Lot­to: 5, 7, 11, 17, 18, 34, 39. Lisä­nu­me­ro: 15. Plus­nu­me­ro: 24. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 2 kpl 95 684,78 e, 6 oikein 2 375,49 e, 5 oikein 58,28 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 3, 6, 9, 19, 23, 28. Viking­nu­me­ro: 7. Plus­nu­me­ro: 9. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein -, 6+0 oikein 5 kpl 49 169,60 e, 5+1 oikein 4 757,90 e, 5 oikein 384,29 e, 4+1 oikein 29,93 e, 4 oikein 14,47 e, 3+1 oikein 5,78 e, 3 oikein 3,10 e, 2 oikein — e.

Euro­jack­pot: 1, 18, 23, 33, 41. Täh­ti­nu­me­rot: 2, 6. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein -, 5+1 oikein 3 kpl 7 331 310,90 e, 5 oikein 107 435,90 e, 4+2 oikein 5 327,50 e, 4+1 oikein 280,70 e, 4 oikein 119,30 e, 3+2 oikein 61,20 e, 2+2 oikein 20,60 e, 3+1 oikein 19,40 e, 3 oikein 15,20 e, 1+2 oikein 9,60 e, 2+1 oikein 8,10 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 1 3 2 2 5 2 2 . Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 5 7 4 5 2 2 2. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 6 3 3 1 2 8 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.