Put­kien sula­tuk­ses­ta tuli­pa­lo Kel­los­sa

Kel­lon Pöl­lön­pe­rän­tiel­lä syt­tyi kes­ki­viik­ko­na puo­lil­ta­päi­vin tuli­pa­lo, kun 330 neliöi­sen auto­tal­li­ra­ken­nuk­sen vesi­joh­to­ja yri­tet­tiin sulat­taa nes­te­kaa­su­läm­mit­ti­men avul­la.

– Tuli pää­si sii­tä raken­tei­siin, mut­ta saim­me sen nopeas­ti kiin­ni, eikä raken­nuk­seen tul­lut iso­ja vau­rioi­ta, ker­too päi­vys­tä­vä paloe­si­mies Vesa Ek palo­pai­kal­la.

Hänen mukaan­sa raken­nus­ta puret­tiin muu­ta­man neliön alu­eel­ta. Hen­ki­lö­va­hin­ko­ja ei tapah­tu­nees­sa sat­tu­nut.