Pos­ti: Huo­no ajo­ke­li hidas­taa Ran­ta­poh­jan jake­lua

Suu­ren lumi­mää­rän ja pahas­ti hei­ken­ty­neen ajo­ke­lin vai­ku­tuk­set ulot­tu­vat myös Pos­tin jake­luun. Pos­tis­ta ilmoi­tet­tiin juu­ri Ran­ta­poh­jal­le, että tors­tain 25.1. leh­ti ja näh­tä­väs­ti muu­kin pos­ti voi­daan jakaa jois­sain pai­koin Ran­ta­poh­jan aluet­ta kovas­ti­kin myö­häs­sä ja joil­lain alueil­la jopa vas­ta huo­men­na.

Kär­si­väl­li­syyt­tä toi­vot­taen

Pek­ka Kevä­jär­vi

Ran­ta­poh­ja