Läm­pöä ysi­kymp­pi­sil­le superilaisilta

Kati Södö (vas.) ja Satu Hauru-Kouvala SuPerin Haukiputaan ammattiosastosta lahjoittivat jäsenten talkoilla virkkaamia lämpimiä peitteitä Haukiputaan seurakunnalle. Diakoniatyöntekijä Sari Lukka kertoo, että peitteitä annetaan lahjaksi tänä vuonna 90 vuotta täyttäville seurakuntalaisille, joiden luona vieraillaan.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työl­le on lah­joi­tet­tu 24 läm­min­tä peit­toa jaet­ta­vak­si tänä vuon­na 90 vuot­ta täyt­tä­vil­le seu­ra­kun­ta­lai­sil­le. Pei­tot ovat teh­neet iso­äi­din­ne­liöis­tä SuPe­rin Hau­ki­pu­taan ammat­tio­sas­ton jäse­net. Peit­to­kam­pan­ja “Super­läm­pöä” liit­tyy 70 vuot­ta täyt­tä­vän SuPe­rin juh­la­vuo­teen.– Saim­me ammat­ti­lii­tol­ta lan­ko­ja, mut­ta myös omia lan­ko­ja on käy­tet­ty näi­den peit­to­jen virk­kaa­mi­seen, ker­too Hau­ki­pu­taan ammat­tio­sas­to 230:n puheen­joh­ta­ja Satu Hau­ru-Kou­va­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus