Poh­jo­lan opis­tos­sa syty­tet­ty nuo­tio aiheut­ti tulipalon

Jo vuosia hylättynä ollut Pohjolan opisto kärsi vaurioita tahallaan sytytetyssä tulipalossa.

Hylät­ty Poh­jo­lan opis­ton raken­nus kär­si vau­rioi­ta tuli­pa­los­sa maa­nan­tai-ilta­na. Hau­ki­pu­taan paloa­se­mal­ta ker­ro­taan, että palon syt­ty­mis­syy oli sisäl­lä syty­tet­ty nuotio.

Pelas­tus­lai­tos sai häly­tyk­sen palos­ta maa­nan­tai­na kel­lo 19.55. Raken­nuk­sen ala­ker­ras­sa tahal­laan syty­tet­ty nuo­tio levi­si, mut­ta palo saa­tiin hal­lit­tua syt­ty­mis­huo­nee­seen, eikä se levin­nyt muu­al­le raken­nuk­seen. Ope­raa­tio kes­ti noin tun­nin ja palo saa­tiin sam­mu­tet­tua suh­teel­li­sen vähäl­lä vedellä.

Palo­kun­nan saa­pues­sa pai­kal­le raken­nus oli tyh­jä eikä kukaan louk­kaan­tu­nut palos­sa. Tapaus siir­tyy poliisitutkintaan.