Mart­ti­lai­set puhal­ta­vat yhteen hii­leen – Mar­tin­nie­mi kokoon­tui kesä­juh­las­sa

YleisšŠ tanssitti Haukiputaan työväen näyttämön musiikkiteatteriš, jonka esittämissäŠ lauluissa puhuttiin muun muassa uusista punaisista kengistäŠ.

Vuo­den mart­ti­lai­sek­si valit­tiin Mar­tin­nie­men kou­lun opet­ta­ja Mar­ja-Lii­sa Här­mä. Juh­la­pu­heen pitä­nyt Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen muu­tos­joh­ta­ja muis­tut­ti kylien tär­keäs­tä roo­lis­ta maa­kun­nis­sa. Mar­tin­nie­men nykyi­set ja enti­set asuk­kaat kokoon­tui­vat sun­nun­tai­na Ukko­lan­ran­nan kala­sa­ta­maan viet­tä­mään kylän yhteis­tä kesä­juh­laa. Tut­tuun tapaan kesä­juh­las­sa pal­kit­tiin vuo­den mart­ti­lai­nen, jon­ka arvo­ni­men tänä vuon­na opet­ta­ja Mar­ja-Lii­sa Här­mä. Här­män pal­kit­se­mi­sen perus­tei­na kuu­lui pit­kä työ uusien suku­pol­vien mart­ti­lais­ten tutus­tut­ta­mi­ses­sa kylän…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus