Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jät pon­nis­ti­vat jäl­leen perin­ne­vii­kol­la – Ter­vas­mark­ki­noil­la riit­ti kuhi­naa

Aurinkoinen sŠŠää houkutteli Punaisenkoivuntorille väkeäŠ vauvasta vaariin.

Yli­kii­min­gin Ter­vas­mark­ki­noi­ta vie­tet­tiin perin­ne­vii­kon tors­tai­na Punai­sen­koi­vun­to­ril­la. Satei­sen edel­lis­vuo­den toi­vei­siin oli vas­tat­tu ja täl­lä ker­taa mark­ki­noi­ta vie­tet­tiin pää­osin aurin­koi­ses­sa sääs­sä. Tar­jol­la kävi­jöil­le oli perin­tei­siä arpo­ja, ruo­kia ter­va­pas­til­leis­ta muik­kui­hin, vaat­teis­ta ja lau­kuis­ta aina tau­lui­hin ja aurin­ko­la­sei­hin saak­ka. Koju­ja pyö­rit­tä­mäs­sä oli yli­kii­min­ki­läis­ten yhdis­tys­ten ja seu­ro­jen ohel­la kier­tä­viä mark­ki­na­kaup­piai­ta, jois­ta osa oli saa­pu­nut edel­li­sil­ta­na Pudas­jär­vel­tä. Yrit­tä­jien pon­nis­tus Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jien tel­tal­la…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus