Yhteis­työl­lä syn­tyy yhtei­nen kotiseutu

Kuivaniemen kotiseutujuhlassa juhlapuheen pitänyt Simon kunnanjohtaja Vivi Marttila muistutti pienten kuntien välisestä yhteistyöstä. Sillä on monimuotoiset ja pitkät perinteet itsenäisen Kuivaniemen kunnan ja kuntaliitoksen jälkeiseltäkin ajalta.

Kui­va­nie­men koti­seu­tu­juh­lan juh­la­pu­hu­ja, naa­pu­ri Simon kun­nan­joh­ta­ja Vivi Mart­ti­la, maa­la­si ylei­sön­sä eteen Lapin lää­nin ete­läi­sim­män ja lou­nais­lap­pi­lai­sen Simon sekä Oulun lää­nin ja Poh­jois-Poh­jan­maan poh­joi­sim­man kun­nan, Kui­va­nie­men yhteis­työn. Sitä eivät ole estä­neet kunta‑, maa­kun­ta- tai lää­nin­ra­jat. Edel­ly­tyk­siä yhteis­työl­le on paran­ta­nut se, että kun­ta­kes­kus­ten väli on lyhyt, ja ilman kan­sa­lais­opis­toa­kin vapaa-ajan har­ras­tuk­set ovat olleet osin yhtei­siä. Mart­ti­la nosti… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus