Pizza­mes­ta­ri hui­keis­sa fiiliksissä

Katja Körkkö Iistä ja Esa Tirkkonen Kotkasta nousivat mitaleille World Pizza Games -kilpailussa Yhdysvalloissa.

Iiläi­nen Kat­ja Körk­kö tote­aa fii­lik­sen­sä hui­keik­si saa­tu­aan hope­aa World Pizza Games ‑kil­pai­lus­ta Las Vegasista

- En oikein tie­dä, miten sen puki­sin sanoik­si. Olen kii­tol­li­nen, onnel­li­nen, hel­pot­tu­nut, kaik­ken­sa anta­nut, uupu­nut, mut­ta kui­ten­kin tar­moa täyn­nä. Olen niin sin­ni­käs että pys­tyn ihan mihin vaan, jos vaan itse niin haluan, Körk­kö sanoo.

Kii­min­gin ja Iin Koti­pizza-ravin­to­lois­ta vas­taa­va Körk­kö sai kil­pai­lus­sa hope­aa pizzat­riath­lo­nis­sa, jos­sa lei­vo­taan pizza­poh­jia ja koo­taan pizzalaatikoita.

Kil­pai­luis­ta tuli Suo­meen myös toi­nen mita­li. Kot­kas­sa Koti­pizza-ravin­to­loi­ta joh­ta­va Esa Tirk­ko­nen sai hope­aa nopeim­man pizza­lei­pu­rin sarjassa.

Kat­ja Kör­kön kuu­lu­mi­sis­ta lisää Ran­ta­poh­jas­sa tiistaina.