Hyvää palau­tet­ta pakohuoneesta

Artturin arvoitus -pakohuonepeli on onnistuneesti ratkaistu Ylikiimingin Keltaisen talon kellarissa. Oulun 4H:n toiminta- ja koulutuskoordinaattori Miia Konttinen (vas.), arvoituksen ratkaisseet Minna Pirilä, Aki Pirilä, Matti Perätalo ja Salla Konttinen sekä nuorten suunnitteluryhmän jäsen Olli Alasaarela ovat tyytyväisiä onnistuneisiin avajaisiin.

Yli­kii­min­ki­läis­ten nuor­ten ryh­mä on suun­nit­te­lut ja toteut­ta­nut yhdes­sä Oulun 4H:n ja Yli­kii­min­gin nuo­ri­so­ti­la Boxin väen kans­sa Yli­kii­min­kiin oman pako­huo­neen, jon­ka ava­jai­sia vie­tet­tiin per­jan­tai-ilta­na. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti suo­sit­tu­ja pako­huo­nei­ta (Esca­pe Room) on perus­tet­tu kii­vaa­seen tah­tiin eri puo­lil­le Suo­mea. Pako­huo­ne on seik­kai­lu­pe­li, jos­sa ryh­mä ihmi­siä sul­je­taan lukit­tuun huo­nee­seen, jos­ta pitäi­si sel­vi­tä ulos eri­lais­ten vih­jei­den ja teh­tä­vien avul­la 60 minuutissa.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus