Vuo­den iiläi­sen valit­see nyt kunnanhallitus

Vuo­den iiläi­sen valit­see jat­kos­sa vii­me vuo­sien käy­tän­nös­tä poi­ke­ten kun­nan­hal­li­tus. Valin­ta teh­dään kun­ta­lais­ten ehdot­ta­mien hen­ki­löi­den jou­kos­ta. Vuo­den iiläi­nen on valit­tu 16 ker­taa. Ensim­mäi­set 13 vuot­ta valin­nan teki Iin kun­nan­hal­li­tus. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti kevääl­lä 2015 valin­ta­ta­vak­si käy­tän­nön, että kun­nan­hal­li­tus aset­taa ehdol­le suos­tu­muk­sen­sa anta­nei­ta hen­ki­löi­tä, jois­ta kun­ta­lai­set valit­se­vat äänes­tä­mäl­lä vuo­den iiläi­sen. Äänes­tys on tapah­tu­nut netis­sä kun­nan koti­si­vu­jen kaut­ta ja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus