Tan­ni­lan ja Yli-Olha­van väli­sen tien kun­nos­ta­mi­nen on käynnistynyt

Sora­pin­tai­sen maan­tien 855 kun­nos­ta­mi­nen on aloi­tet­tu hel­mi­kuun lopus­sa Tan­ni­lan ja Yli-Olha­van välil­lä. Ura­koin­nis­ta vas­taa Sund­ström Ab. Par­hail­laan käyn­nis­sä ovat rai­vaus- ja put­ki­tus­työt. – Kun maa sulaa, ede­tään var­si­nai­siin run­ko­töi­hin. Sit­ten tou­ko­kuul­la työt rea­li­soi­tu­vat kun­nol­la, ker­too pro­jek­ti­pääl­lik­kö Ante­ro Erkin­junt­ti ELY-kes­kuk­sel­ta. Hänen mukaan­sa tie on koko ajan lii­ken­nöi­tä­väs­sä kun­nos­sa. – Ajoit­tain lii­ken­ne ohja­taan yhdel­le kais­tal­le tai pie­nel­le kierrolle.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus