Koti­sai­raa­la tuo sai­raan­hoi­ta­jan kotiin

Ylikiiminkiläinen sairaanhoitajaopiskelija, työharjoittelija Kaisa Pohjola pitää kotisairaalatyötä äärimmäisen antoisana ja opettavaisena. Kotisairaalan henkilökunnan pitää pystyä itsenäiseen työskentelyyn ja oppia kohtaamaan hyvin vaativiakin tilanteita nimenomaan saattohoidon parissa. Koulutuksella henkilökunnalle on annettu valmiuksia saattohoitopotilaan hoidon lisäksi muun muassa potilaan tilan arviointiin, akuuttihoitoon ja lääkehoitoon.

Koti­sai­raa­la­toi­min­ta vakiin­tui vuo­den mit­tai­sen kokei­lun jäl­keen pysy­väk­si toi­min­nak­si Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä tämän vuo­den alus­ta. Pal­ve­lu­pääl­lik­kö Sirk­ku Kal­ta­ka­ri ker­too, että koti­sai­raa­la­pal­ve­lul­la tar­koi­te­taan sai­raa­la­ta­sois­ta hoi­toa koto­na, jol­le on aina vaih­toeh­to­na hoi­to sai­raa­las­sa. Tyy­pil­li­sim­piä poti­las­ryh­miä ovat suo­nen­si­säis­tä anti­biot­tia tar­vit­se­vat poti­laat, eri­tyis­haa­van­hoi­toa vaa­ti­vat poti­laat sekä saat­to­hoi­to­po­ti­laat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus