Pai­kal­li­nen yri­tys jakaa tors­tain 8.11. Ran­ta­poh­jan Hau­ki­pu­taal­la ja Pateniemessä

Torstain 8.11. Rantapohja on työn alla.

Tors­tain 8.11.2018 Ran­ta­poh­jan jakaa Hau­ki­pu­taal­la ja Pate­nie­mes­sä hau­ki­pu­taa­lai­nen Kavil-jakeluyritys.

Jos leh­ti jää tule­mat­ta hau­ki­pu­taa­lai­sel­le tai pate­nie­me­läi­sel­le tilaa­jal­le, pyy­däm­me ole­maan yhtey­des­sä suo­raan Ran­ta­poh­jan tilaus- ja toi­mis­toas­sis­tent­tiin Miia Räi­hään, p. 0400–537 148, miia.raiha@rantapohja.fi

Kavil jakaa leh­det eri aika­tau­lul­la kuin Pos­ti. Kavi­lin jake­lu val­mis­tuu Hau­ki­pu­taal­la klo 17 men­nes­sä. Monin pai­koin leh­ti jae­taan Hau­ki­pu­taal­la jo aamusta.

Poik­keuk­se­na Hau­ki­pu­taal­la ovat ker­ros­ta­lot, joi­hin leh­den jakaa tors­tai­na­kin tilaa­jil­le Pos­ti. Samoin on Suk­ku­la­suon­tien, Saa­nion­po­lun, Saa­nion­mut­kan ja PL-osoit­tei­den osal­ta. Myös osa Kii­min­ki­joen­tien talouk­sis­ta on Pos­tin jake­lun piirissä.

Tek­ni­sis­tä syis­tä peit­to­ja­ke­lu ei ulo­tu Hau­ki­pu­taal­la ker­ros­ta­loi­hin. Jos hau­ki­pu­taa­lai­nen ker­ros­ta­los­sa asu­va hen­ki­lö halu­aa jat­kos­sa saa­da sil­loin täl­löin jaet­ta­van ilmais-Ran­ta­poh­jan, hän voi olla yhtey­des­sä Miia Räihään.

Tors­tain 8.11. Ran­ta­poh­jan välis­sä jae­taan myös Hau­ki­pu­das Yrit­tää ‑leh­ti Hau­ki­pu­taan ja Pate­nie­men alueilla.